NC Lathe ・ Automatic Lathe

General-purpose lathe

 • RIKEN SEIKO
 • OKUMA
 • DMG MORI
 • MAZAK(YAMAZAKI)
 • O-M LTD.
 • MURATEC(MURATA)
 • IKEGAI
 • EGURO
 • KITAMURA
 • CITIZEN(Cincom, Miyano)
 • Seibu Hitec
 • TAKIZAWA
 • SEIBU
 • DAINICHI
 • NOMURA DS
 • TSUGAMI
 • TAKAMAZ
 • STAR
 • TAKAHASHI(MICROSTAR)
 • FUJI MACHINE
 • SHIMADA
 • AKEBONO
 • MITSUHATA
 • COSMO KIKAI
 • TAMAKI
 • HORIBE
 • SHINBAN
 • NSK MACHINERY
 • ENSHU
 • YASDA
 • brother
 • IWASHITA
 • Bellmex
 • NITTO
 • POLYGON
 • HOMMA
 • IWAMA
 • GOSHO