Vertical milling machine

Horizontal milling machine

Universal milling machine

 • IKEGAI
 • EGURO
 • ETSUKI
 • MOTOKUBO
 • MITSUHATA
 • COSMO KIKAI
 • MAKINO
 • OKK
 • SHIZUOKA
 • KURASHIKI MASHINE
 • TOSHIBA MASHINE
 • MORI SEIKI
 • HAMAI
 • Ohtori-kiko
 • YAMAZAKI GIKEN
 • IWASHITA
 • KOKUBO
 • BELLMEX INTERNATIONAL
 • NOMURA MASHINE TOOLS
 • KASHIFUJI