CHIKO AIR TECH

Series Features Model
【CKU-050-SP】 Compact, Simplified CKU-050-SP-HI
CKU-050-ACC
CKU-450AT-HC
CKU-240AT-HC
CKU-080AT-HC
CKU-450AT2-HC
CKU-240AT2-HC
CKU-080AT2-HC
CKU-060AT-ACC
CKU-060AT2-ACC
【CKU-060】 For laser marking CKU-060AT3-ACC
【CKU series】 Compact, Low pressure type CKU-450AT3-HC
CKU-240AT3-HC
CKU-080AT3-HC
【Cyclone series】 Cyclone SCC-300-24-SUS
SCC-150-13-SUS
SCC-60-13-SUS
SCC-150-8
SCC-60-10
CBA-1200AT-SP-V1
CBA-2000AT-HI-V1
CBA-1200AT-HI
CBA-500AT-HC
CBA-080AT-HI
CBA-1300AT2
CBA-2000AT2-HI-V1
CBA-1200AT2-HI
CBA-500AT2-HC
CBA-080AT2-HI
CBA-1000AT-HC-DSA-V1
CBA-1000AT2-HC-DSA-V1
【CBA-1000】 For laser marking CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
【CBA series】 Compact, High pressure type CBA-2000AT3-HI-V1
CBA-1200AT3-HI-V1
CBA-500AT3-HC
CBA-080AT3-HI
【CBD-1000】 For laser processing CBD-1000AT3-DSA-J
CFP-1000AT-6036
CFP-1000AT-4036
CFP-450AT-3016
CFP-1500AT2-4036-UD
CFP-1000AT2-4036-UD
CFP-1000AT2-4036
CFP-450AT2-3016
【CFP-1500 CHP-5000】 For laser processing CFP-1500AT3-4036-UD
CHP-5000AT3-DSA-UD
CFP-1000AT3-4036-UD
【CHV-030】 Super compact CHV-030AD-HC-V1
【CKU-050-SP】 Compact, Simplified CKU-050-SP-HI
CKU-050-ACC
CKU-450AT-HC
CKU-240AT-HC
CKU-080AT-HC
CKU-450AT2-HC
CKU-240AT2-HC
CKU-080AT2-HC
【CKU-060】 For laser marking, Simplified CKU-060AT-ACC
CKU-060AT2-ACC
CKU-060AT3-ACC
【CKU series】 Compact, Low pressure type CKU-450AT3-HC
CKU-240AT3-HC
CKU-080AT3-HC
【CMP series】 Medium size CMP-1500E(-V1)
CMP-1000E(-V1)
CMP-750E(-V1)
CMP-1500AT3N
CMP-750AT3N
【SHP series】 Separate type SHP-1600AT3
SHP-1200AT3
SHP-1000AT3
SKV-450AT-ACC
SKV-250AT-ACC
SKV-900AT-HC-V1
SK-750AT
【SK series+SKV-900】 High performance SKV-900AT-PM-HC-V1
SK-750AT-PM
SK-450AT-HI
SK-250AT
【SK series+SKV-900】 High performance SKV-450AT-ACC
SKV-250AT-ACC
SKV-900AT-HC-V1
SKV-900AT-PM-HC-V1
SK-750AT-PM
SK-450AT-HI
SK-250AT

 

 

Filter model Size Adaptive model
FB-15 160×130 CHV-030AD-HC-V1
FB-25 250×300 CBA-080AT3-HI
CKU-080AT3-HC
CKU-050-SP
FB-30 300×300 CBA-500AT3-HC
CBA-1200AT3-HI-V1
CKU-240AT3-HC
FB-700-16 700×160 SK-250AT
FB-700-22 700×220 CBA-2000AT3-HI-V1
SK-450AT-HI
CKU-450AT3-HC
FB-900-25 900×250 SK-750AT-PM
FB-900-33-125 900×350 SKV-900AT-PM-HC-V1
PS300N 90×150 CMP-750AT3N
CMP-1500AT3N
DP-1055-450E 450×450×450 CMP-750AT3N
CMP-1500AT3N
AE-100 100×33 100×33 SHP-1200AT3
AE-100 113×47 113×47 CBD-1000AT3-DSA-J
SHP-1000AT3
AE-100 118×68 118×68 SHP-1600AT3
CHF-1714-30 170×140×30 CHV-030AD-HC-V1
CHF-2222-40 220×220×40 CKU-060AT3-ACC
CHF-2030-50 200×300×50 CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
CHF-3030-50 300×300×50 CBA-500AT3-HC
CBA-1200AT3-HI-V1
CKU-240AT3-HC
SHP-1600AT3
CHF-2525-50 250×250×50 CBA-080AT3-HI
CKU-080AT3-HC
CKU-050-SP
CBD-1000AT3-DSA-J
SHP-1000AT3
SHP-1200AT3
CKU-060AT3-ACC
CHF-3535-70 350×350×70 CKU-450AT3-HC
CBA-2000AT3-HI-V1
CHF-3030-30 300×300×30 CFP-1000AT3-4036-UD
CFP-1500AT3-4036-UD
YAC-10000 (10.0kg) CFP-1000AT3-4036-UD
ACC-3220-100 320×200×100 CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
CBD-1000AT3-DSA-J
ACC-2525-75ST(活性炭量 約1.6kg) 250×250×75 CKU-060AT3-ACC
HEP-5040-80 500×400×80 CMP-750AT3N
CMP-1500AT3N
SKV-900AT-PM-HC-V1
HEP-1293-33 123×93×34 CBA-1200AT3-HI-V1
CBD-1000AT3-DSA-J
CMP-750AT3N
CMP-1500AT3N
SHP-1000AT3
SHP-1200AT3
HEP-1714-30 172×142×30 CHV-030AD-HC-V1
HEP-2525-50 250×250×50 CBA-080AT3-HI
HEP-3220-69 200×320×69 CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
CBD-1000AT3-DSA-J
HEP-3030-69 300×300×69 CBA-1200AT3-HI-V1
CKU-240AT3-HC
SHP-1000AT3
CBA-500AT3-HC
HEP-3535-69 350×350×69 CBA-2000AT3-HI-V1
CFP-1000AT3-4036-UD
SHP-1200AT3
SHP-1600AT3
CKU-450AT3-HC
CFP-1500AT3-4036-UD
HEP-1414-33 145×145×34 SHP-1600AT3
CS-200-500-75P-R 200×500 CHP-5000AT3-DSA-UD
CS-250-300-93P-R 250×300 CBD-1000AT3-DSA-J
CS-300-150 300×150 SK-250AT
CS-300-200 300×200 SK-450AT-HI
CS-300-250 300×200 SKV-900AT-PM-HC-V1
SK-750AT-PM
FIL-400 53×400 CFP-1000AT3-4036-UD
CFP-1500AT3-4036-UD
CS-200-300-75P-E 200×300 SHP-1000AT3
CS-250-300-93P-E 250×300 SHP-1200AT3
CS-300-300-112P-E 300×300 SHP-1600AT3
CS-175-300-63P-R 175×300 CMP-750AT3N
CS-175-500-63P-R 175×500 CMP-1500AT3N
ZEO-13000(13.0kg) CHP-5000AT3-DSA-UD
ZEO-4500(4.5kg) CFP-1000AT3-4036-UD
CFP-1500AT3-4036-UD
ZEO-2500(2.5kg) CBD-1000AT3-DSA-J
HDF-3535-120-ZEO 350×350×120 CBA-1000AT3-HC-DSA-V1