Maker New Cosmos Electric
Model 【Combustible Gas Detectors】
XP-3110
XP-3140
XP-3160
XP-702III
XP-703DIII
XP-3118

【Oxygen Indicators】
XO-2200
XO-326IIs
XP-3180

【Toxic Gas Detectors】
XC-2200
XS-2200
XPS-7

【Multi Gas Detectors】
XA-4400II
XOC-2200
XOS-2200
XP-302M

【Incomplete Combustion Gas Detectors (CO Meters) 】
XP-333IIA

【Others】
XP-3120-V
XP-704III
XG-100V
SDM-72
SDM-73